Wednesday, June 17, 2009

Al-Marhum Dr Fathi Yakan

Al-Marhum Dr Fathi Yakan
(9 Februari 1933 - 13 Jun 2009)

Semoga Allah merahmati tokoh besar dalam gerakan Islam ini. Pasti ramai yang telah mengambil manfaat daripada pelbagai buku karangan beliau. Antara yang paling terkenal semenjak di bangku sekolah menengah hinggalah sekarang ialah buku beliau yang bertajuk Maza Ya'ni Intima'i Lil Islam (Mengapa Saya Berintima' Dengan Islam)

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan merentapnya dari dada manusia. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan Ulama. Apabila tiada lagi ilmuan, maka nantinya manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin itu ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka sesatlah golongan yang bertanya, sebagaimana sesatnya juga golongan yang ditanya” [Hadith riwayat al-Tirmidhi]

No comments:

Post a Comment