Monday, July 12, 2010

Mereka Menasihati Kita Tentang Solat

“Solat telah mengambil daripada fahaman Komunisme makna persamaan hak dan persaudaraan iaitu dengan mengumpulkan manusia dalam satu tempat yang tidak ada yang memilikinya kecuali Allah iaitu masjid.

Solat juga telah mengambil daripada fahaman Diktatorisme makna displin dan semangat iaitu dengan adanya komitmen untuk berjemaah mengikut Imam dalam setiap gerak dan diamnya. Jadi, barang siapa yang menyendiri dan tidak berjemaah, maka dia akan menyendiri dalam neraka.

Solat juga mengambil daripada fahaman Demokrasi suatu bentuk nasihat, musyawarah dan wajibnya mengembalikan Imam ke arah kebenaran apabila dia salah dalam keadaan apa pun.

Solat dapat membuang segala sesuatu yang buruk yang terdapat pada semua ideologi tersebut seperti kekacauan Komunisme, penindasan Diktaktorisme dan kebebasan tanpa batas Demokrasi, sehingga solat merupakan minuman yang siap diteguk dari kebaikan yang tidak keruh di dalamnya”.

Imam Hassan Al-Banna


"Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang membiarkan orang-orang bergabung dengan Islam dalam keadaan mereka hidup tanpa ruku' kepada Allah SWT tanpa mereka mendapat hukuman atau pengajaran dengan alasan bahawa manusia itu mempunyai hak kebebasan untuk berbuat.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang menyamakan antara orang-orang yang solat dan orang-orang yang tidak solat apatah lagi mengutamakan orang-orang yang tidak solat dan menjadikan mereka sebagai pemimpin.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang membangunkan bangunan, pejabat, sekolah dan lain-lain, yang di dalamnya tidak ada masjid yang boleh digunakan untuk solat dan mengumandangkan azan.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang sistem kerjanya tidak mengenal waktu solat, sehingga sesiapa sahaja daripada kakitangannya yang tidak menepati peraturan itu (iaitu menjaga waktu solat) akan dikenakan tindakan yang sesuai dan akan dikira sebagai melakukan kesalahan.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang ketika mengadakan seminar, majlis, perjumpaan dan ceramah, sementara ketika masuknya waktu solat, tidak ada suara azan dan tidak didirikan solat.

Sebagai asas kepada perkara-perkara tersebut, bukanlah dikatakan masyarakat Islam itu masyarakat yang tidak mengajarkan solat kepada anak-anak di sekolah-sekolah dan di rumah-rumah sejak dari kecil. Maka, ketika mereka berusia tujuh tahun mereka harus diperintahkan, dan ketika berusia sepuluh tahun mereka dipukul apabila meninggalkan solat.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang tidak menjadikan solat termasuk dalam kurikulum pendidikan, pengajaran dan penerangan yang perlu dititikberatkan dalam agama Allah dan dalam kehidupan kaum Muslimin".

Dr Yusuf Al-Qardhawi


(Dengan sedikit pengubahsuaian perkataan dan frasa kerana sumber asalnya dalam Bahasa Indonesia)

No comments:

Post a Comment